NOWE WYMAGANIA DLA NAUCZYCIELI W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – PROJEKT MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynęła nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Osoby, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw muzykologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia (§ 1 pkt 2 lit. b projektu w zakresie dodanego w § 5 ust. 9). Osoby te wyłącza się spod obowiązywania przepisów § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1665 oraz z 2022 r. poz. 954 i 2116), zwanego dalej „rozporządzeniem zmienianym”.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/66588-nowe-wymagania-dla-nauczycieli-w-szkolach-artystycznych-projekt-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *