Nowe wymogi dla kierowników i wychowawców kolonijnych

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, opublikowana dnia 25 kwietnia br. dodaje w art. 92 a ustawy o systemie oświaty nowe ustępy: 1a i 1b.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *