Nowe wytyczne dla przedszkoli. Placówki mogą przyjąć więcej dzieci

GIS opublikował w piątek (5 czerwca) zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zakładają one zwiększenie liczebności grupy z 12 do 16 dzieci i zmniejszenie z 4 do 3 mkw. minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko w salach zabaw i zajęć.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego w grupie może przebywać do 16 dzieci.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje.

Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nowe-wytyczne-dla-przedszkoli-placowki-moga-przyjac-wiecej-dzieci,188167.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *