W wykazie prac legislacyjnych projekt noweli Karty Nauczyciela dotyczący dyscyplinarek

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisany został projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zmieniający obecne przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych, m.in. wydłużający czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu naruszenia prawa i dobra dziecka.

Jak poinformował MEN projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia.

Zakłada też modyfikację przepisów zawierających termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmianę okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne: określenie maksymalnego terminu na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek ten będzie składany nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego) oraz uregulowanie kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/w-wykazie-prac-legislacyjnych-projekt-noweli-karty-nauczyciela-dotyczacy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *