NOWE WZORY LEGITYMACJI NAUCZYCIELSKICH. ZOBACZ PROJEKT

Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji projekt aktu, który ma zastąpić rozporządzenie z 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Jak wskazują autorzy projektu, wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany przewidziane w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, która w art. 24 pkt 1 uchyla art. 11a Karty Nauczyciela regulujący dotychczas kwestię wydawania legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/69788-nowe-wzory-legitymacji-nauczycielskich-zobacz-projekt

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *