Nowela rozporządzenia w sprawie kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy (dokument)

Minister Edukacji i Nauki wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zmiany dotyczą egzaminu ósmoklasisty z języków nowożytnych.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami uczniowie ósmych klas będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących nowożytnych języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Źródło, cały tekst oraz treść rozporządzenia do pobrania: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nowela-rozporzadzenia-w-sprawie-ksztalcenia-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *