NPRCz 2.0 Priorytet 3: Trwa nabór na rok 2023 – Uwaga! Obowiązują nowe wzory wniosków

Do 31 października dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organów prowadzących o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Następnie organy prowadzące do 20 listopada będą składać wnioski do wojewodów. Uwaga! W tym naborze obowiązują nowe wzory wniosków.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *