O! – czasopismo warszawskich PWD

Zapraszamy do współtworzenia nowego kwartalnika stołecznych PWD – czasopisma O!

NOWY NUMER CZASOPISMA WARSZAWSKICH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO O!

Z przyjemnością informujemy, iż na rynku edukacyjnym ukazał się  nowy numer O! Tematem przewodnim jest usamodzielnianie. Można go pobrać  bezpośrednio ze strony:

http://centrumwspieraniarodzin.pl/projekty/czasopismo-o

Zapraszamy do współtworzenia nowego kwartalnika stołecznych PWD – czasopisma O!

Nasze założenie jest proste –  chcemy stworzyć wspólną przestrzeń wymiany informacji i pomysłów dla środowiska warszawskich PWD. Tworzone przez PWD, o PWD, dla PWD.

Miejsce, gdzie każdy pomagacz, instytucja i organizacja mogą przeczytać o sprawach ważnych dla funkcjonowania placówek, zaprezentować swoje projekty, metody pracy i organizację, wypowiedzieć opinię, podzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Wersja pilotażowa O! istnieje od września 2015 r. Wydawcą czasopisma jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Nasza publikacja to ok. 30-40 stron w pełnym kolorze w formacie A5, a wydania specjalne w A4.

W załączniku znajdziecie propozycje działów, do których można nadsyłać teksty. Formuła O! jest otwarta. Od Was zależy, na ile chcecie się zaangażować i co znajdzie się w naszym czasopiśmie. 

Do współpracy przy tworzeniu czasopisma O! zapraszamy wszystkie warszawskie PWD i instytucje wspierające rodziny. 

Więcej nt. przygotowania tekstu i zasad współpracy z redakcją znajdziecie na stronie: www.centrumwspieraniarodzin.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *