Objawy depresji u dzieci i młodzieży

Odnotowuje się coraz więcej przypadków zachorowań na depresję u dzieci i młodzieży. Jak ją rozpoznać? Jakie objawy szczególnie powinny nas zaniepokoić? – wyjaśnia Monika Zdrzyłowska.

W związku z tym, że objawy depresji w wieku młodzieńczym mogą być bardzo różne, często sprzeczne z tymi, które powszechnie są znane, tak naprawdę naszą uwagę powinna zwrócić każda zmiana zachowania ucznia, która utrzymuje się dłużej niż tydzień i czujemy, że nie jest to chwilowa niedyspozycja, czy słabsza forma. Powinniśmy działać, jeżeli występuje większość poniższych objawów przez min. 2 tygodnie. Zwróćmy uwagę na:

 

–  Drażliwość, labilność emocjonalna, impulsywność, pobudzenie psychoruchowe;

–  Obniżony nastrój, apatia, bierność, bezczynność, i niechęć do aktywności, nawet tych sprawiających wcześniej przyjemność;

–  Wycofanie z grupy rówieśniczej, z kontaktów i relacji z bliskimi;

–  Pogorszenie zdolności intelektualnych: obniżenie wyników, problemy z koncentracją, pamięcią;

–  Zmiana apetytu;

–  Problemy ze snem (za dużo lub zbyt mało snu, nocna aktywność, problemy ze wstaniem z łóżka);

–  Defetystyczne wypowiedzi;

–  Brak dbałości o wygląd;

–  Krytycyzm wobec siebie, wyrażanie poczucia winy, nadwrażliwość z powodu odrzucenia;

–  Nasilone skargi na obawy somatyczne;

–  Autoagresja;

–  Zainteresowanie tematyką śmierci i samobójstw.

 

Pamiętajmy jednak, że istnieje tzw. „depresja bez depresji”, więc zwracamy uwagę na każde zachowanie niepożądane, nietypowe indywidualnie dla ucznia. 

Objawy atypowe dla depresji, to m.in.:

–  niepokój ruchowy;

–  ucieczki, wagary;

–  drażliwość, dysforia, napady wściekłości, dewastacja;

–  złośliwość wobec otoczenia;

–  zachowania prowokacyjne, w tym prowokujący ubiór;

–  samookaleczenie się;

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *