Rozporządzenie o wsparciu nauczycieli w nauce zdalnej podpisane

Rozporządzenie o wsparciu nauczycieli w nauce zdalnej podpisane Minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie dotyczące wsparcia nauczycieli w nauce zdalnej

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źrdło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/rozporzadzenie-o-wsparciu-nauczycieli-w-nauce-zdalnej-podpisane,231785.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *