Obowiązek publikacji uchwały w sprawie rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli

Uchwała rady gminy podjęta na podstawie przepisów art. 42 ust. 7i art. 91d pkt 1ustawy Karta Nauczyciela w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1ustawy o samorządzie gminnym.

Normy w niej zawarte nosząw sobie cechy generalności (czyli nie odnosząsiędo indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów – pracowników pedagogicznych – zarówno aktualnych, jak i przyszłych) i abstrakcyjności (tj. mogązostaćwykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości), a poprzez swój charakter kształtująsytuacjęprawnąjej adresatów.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27827-obowizek-publikacji-uchway-w-sprawie-rozliczania-obowizkowego-wymiaru-zaj-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *