Obowiązki dyrektora szkoły w nowym roku szkolnym

Za nami rozpoczęcie roku szkolnego. Wytężony czas pracy dla dyrektorów. O czym pamiętać w nowym roku szkolnym?

Nowy rok szkolny niesie za sobą, jak zwykle obowiązki i zadania dla dyrektora szkoły. Rok szkolny to czas ucznia, nauczyciela i szkoły. To w czasie roku szkolnego realizuje się określona część podstawy programowej, uczniowie potwierdzają swoje umiejętności i wiadomości w postaci ocen szkolnych. Rok szkolny ma wyznaczone prawem części (semestry, ferie, dni wolne, egzaminy) i w najgorszym przypadku rok szkolny podlega powtórzeniu. Właściwa organizacja roku szkolnego to najważniejsze zadanie każdego dyrektora. Szkoła to organizacja dynamiczna, dlatego dobre przygotowanie nowego roku szkolnego nie jest zadaniem sztampowym – każdy rok szkolny ma swoje nowe uwarunkowania prawne, w szkole pojawia się nowy rocznik uczniów, zaczynają pracę nowi nauczyciele.

Najważniejsze zadania do wykonania to :
1. Modyfikacja szkolnego zestawu programów
2. Przygotowanie kalendarza szkoły
3. Ustalenie dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4. Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego
5. Opracowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły
6. Przydział zadań stałych i doraźnych dla nauczycieli
7. Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć
8. Ubezpieczenie uczniów
9. Przygotowanie planu pracy szkoły na rok szkolny
10. Sprawdzenie aktualności podstawowych dokumentów szkoły (statut, regulaminy)
Nie wszystkie ww. zadania powinien wykonać osobiście dyrektor. Moim zdaniem z zadaniami nr: 2, 7, 8, 9, 10 świetnie poradzą sobie zespoły nauczycieli.
I jeszcze życzenia.
Niech w tym, kolejnym roku szkolnym nie opuszcza Państwa optymizm płynący z przekonania o misji naszego zawodu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *