Ocena dorobku nauczyciela nie podlega kontroli sądowej

Komisja kwalifikacyjna nie wydaje decyzji administracyjnej. Dlatego dokonana przez niąocena dorobku zawodowego nauczyciela nie podlega kontroli sądowej.

Zarówno przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, jak i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nie zawierająuregulowania umożliwiającego zmianęoceny komisji kwalifikacyjnej.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27976-ocena-dorobku-nauczyciela-nie-podlega-kontroli-sdowej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *