Od 1 lipca nowe restrykcyjne wymogi wobec świetlic środowiskowych

Z opieki świetlic korzystają głównie dzieci zaniedbane wychowawczo lub pochodzące z najuboższych rodzin. Mogą tam odrobić lekcje z pomocą wychowawców, mają zajęcia poszerzające wiedzę o świecie, uczą się nawyków higienicznych i dostają ciepły posiłek.

MPiPS, przypominając o nowych wytycznych dla świetlic środowiskowych, podkreślała, że trudno wskazać jeden wzorzec postępowania, którym powinien kierować się wójt przy wydawaniu zgody, bowiem sytuacja każdej placówki jest inna. „Mogą zaistnieć np. sytuacje, że placówka funkcjonuje w lokalu, który znajduje się poniżej poziomu terenu, ale ukształtowanie tego lokalu, liczba dzieci, które uczęszczają do tej placówki, i liczba osób, które sprawują nad tymi dziećmi opiekę, zagwarantują, że bezpieczeństwo dzieci będzie zapewnione” – zauważa resort. Zatem wójt powinien sytuację każdej placówki rozpatrywać indywidualnie.

Placówki które powstały po 19 września 2014 r., czyli po ostatniej nowelizacji (publiczne i niepubliczne) obowiązują przepisy sprzed jej wejścia w życie. Oznacza to, że od 5 września br. będą musiały spełniać nowe wymagania, określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ustawie. 

Aby mogły dalej działać, placówki te muszą zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/880313,ustawa-o-wspieraniu-rodziny-od-1-lipca-nowe-wymogi-wobec-swietlic.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *