Od poniedziałku w wybranych typach placówek oświatowych możliwe zajęcia stacjonarne

Od poniedziałku mogą być prowadzone m.in. zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, a także zajęcia specjalistyczne m.in. z dziećmi mającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W zeszłym tygodniu rząd poinformował o znoszeniu kolejnych ograniczeń związanych z epidemią. Część z nich dotyczy oświaty.

Od poniedziałku otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają też placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej i placówki specjalistyczne.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/od-poniedzialku-w-wybranych-typach-placowek-oswiatowych-mozliwe-zajecia-stacjonarne,182383.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *