Odwołanie dyrektora za niegodne zachowanie w życiu prywatnym

Bardzo dobra ocena pracy dyrektora szkoły na odcinku organizacji procesu kształcenia i zarządzania placówką oświatową nie stanowi przeszkody dla natychmiastowego odwołania dyrektora z kierowniczego stanowiska w sytuacji, gdy zdarzenie uzasadniające odwołanie wiąże się z naruszeniem porządku prawnego i jest to zachowanie niegodne w życiu prywatnym.

Wyrok WSA w Białymstoku z 3 marca 2015 r. sygn. II SA/Bk 1179/14.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Osoba pełniąca funkcję dyrektora szkoły została ukarana mandatem karnym za kradzież alkoholu w sklepie. Kradzież została popełniona w dużym sklepie dyskontowym w obecności wielu świadków kupujących oraz obsługi sklepu. Zdarzenie zostało bardzo negatywnie ocenione przez lokalną społeczność.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/24724-odwoanie-dyrektora-za-niegodne-zachowanie-w-yciu-prywatnym

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *