Pandemia, uchodźcy i zmiany w oświacie. Tak wyglądał rok szkolny 2021/2022

Dla ponad 4,7 mln uczniów kończy się rok szkolny 2021/2022. To był drugi rok funkcjonowania polskiej edukacji w pandemii COVID-19. Ponadto w polskich szkołach i przedszkolach pojawili się uczniowie uchodźcy.

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniki, że – według stanu na 21 czerwca – w roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży uczy się 4 746 518 uczniów, w tym w szkołach podstawowych uczy się 3 237 400 uczniów, w liceach ogólnokształcących – 661 879 uczniów, w technikach – 645 625 uczniów, w szkołach branżowych I stopnia – 201 614 uczniów. 

Resort edukacji podaje, że w polskich szkołach i placówkach oświatowych jest 285 tys. dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego br., po inwazji Rosji na Ukrainę. 41 tys. z nich chodzi do przedszkoli. W polskich szkołach podstawowych jest 128 tys. uczniów uchodźców z Ukrainy, w liceach ogólnokształcących – 12 tys., w technikach – 3,2 tys. w technikach. W oddziałach przygotowawczych jest 38 tys. uczniów z Ukrainy, najwięcej w szkołach podstawowych – 30 tys.

Uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w oddziałach przygotowawczych zamiast świadectw szkolnych na zakończenie roku szkolnego otrzymają zaświadczenia o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego.

Z kolei uczniowie kończący klasy VIII szkoły podstawowej – w tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych – razem ze świadectwami ukończenia szkoły nie otrzymają zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to konsekwencja przeniesienia egzaminu z końca kwietnia na koniec maja.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/pandemia-uchodzcy-i-zmiany-w-oswiacie-tak-wygladal-rok-szkolny-2021-2022,386343.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *