Patron w nazwie. MEN przytacza przepisy dotyczące imienia szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje szkołom mającym patrona, które podlegają zmianom organizacyjnym, żeby zachowały dotychczasowe imię. Za resortem edukacji publikujemy szczegółowe przepisy w tej sprawie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *