Pierszy miesiąc nowego roku szkolnego

Trwa właśnie pierwszy miesiąc wytężonej pracy nauczycieli, dyrektorów. Ogrom pracy mają pedagodzy, dużo stresu rodzice. Jak obiecaliśmy w tym wydaniu poświecimy trochę miejsca na kwestie związane z systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tym razem garść informacji o prawach rodziców. Artur Foremski w swoim tekście przekonuje, że strach przed poradnią psychologiczno-pedagogiczną ma jedynie wielkie oczy.

Z myślą o dyrektorach nasz ekspert Bogdan Żerkowski przygotował harmonogram podstawowych czynności dyrektora oraz porady dotyczące organizacji roku szkolnego 2012/2013. Alicja Dubel zaś przypomniała o procedurze wprowadzania innowacji pedagogicznych, zaś Jagna Niepokólczycka przygotowała obszerny i wartościowy materiał dotyczący programu wychowawczego i profilaktyki.

Cały czas trzymamy rękę na pulsie. W następnym wydaniu podsumowujemy debatę o zmianach w Karcie Nauczyciela. Przedstawimy garść porad, dotyczących zarządzania czasem. Opublikujemy także wzory pomocnych dokumentów.

Dziękujemy Państwu za zaufanie i wszystkie pytania, które do nas spływają.

Pożytecznej lektury!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *