Plany edukacyjne na 2022 r.: Reforma oświaty, zmiany w maturze i ewaluacja uczelni

Szybkie dokończenie reformy oświaty, zreformowanie matury 2023 r., a także dokończenie ewaluacji uczelni wyższych i położenie nacisku na status zawodowy nauczyciela - to plany na ten rok, które wymienił minister edukacji i nauk

Przede wszystkim dokończenie tej reformy oświaty, którą zaplanowaliśmy i to szybkie, bo w ciągu następnych kilku miesięcy – odpowiedział Przemysław Czarnek pytany o plany na 2022 r.

Kolejnym celem jest szybkie zreformowanie jeszcze raz matury 2023 roku. Ona będzie łatwiejsza niż przewidywana. Już są opracowane zmiany, co do zakresu wymagań. Będą one znacząco mniejsze, niż zapowiadane jeszcze kilka miesięcy temu – poinformował.

Jako kolejny cel minister wymienił dokończenie ewaluacji uczelni wyższych. – Musimy doprowadzić do sytuacji, w której młodzi ludzie dziś studiujący na piątym, czy czwartym roku matematykę, fizykę, chemię, czy biologię będą realnie myśleć o możliwości podjęcia pracy w szkole – dodał. 

Źródło i cały tekst:https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/plany-edukacyjne-na-2022-r-reforma-oswiaty-zmiany-w-maturze-i-ewaluacja-uczelni,341079.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *