Podpis prezydenta. W przyszłym roku sześciolatki objęte subwencją oświatową

6-latki chodzące do przedszkoli będą od 2017 roku objęte subwencją oświatową – prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Wiąże się to ze zniesieniem od początku roku szkolnego 2016/2017 obowiązku szkolnego dla 6-latków.

Objęcie dzieci sześcioletnich subwencją oświatową będzie skutkować zmniejszeniem limitu wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2017 r. miał on wynieść 1,7 mld zł. Po wejściu w życie nowelizacji będzie on wynosić 1,3 mld zł. Samorządy nie dostaną bowiem już dotacji na 6-latka w przedszkolu. Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku do 5 lat ma wynieść w przyszłym roku 1338 zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniesiona zostanie też możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Źródło i cały tekst:  http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/170776/Podpis-prezydenta–W-przyszlym-roku-szesciolatki-objete-subwencja-oswiatowa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *