Podsumowanie roku szkolnego

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2013/2014 za parę tygodni się skończą. Dla uczniów i nauczycieli rozpoczną się wakacje. Z tej okazji Bogdan Żerkowski podpowiada, jak dyrektor powinien przygotować się do obowiązków, które w związku z podsumowaniem roku szkolnego przewiduje Ustawa o systemie oświaty.

Czytelnicy Edurady, jak co wtorek, będą mogli się zapoznać z refleksjami Wojciecha Turewicza na temat pozytywnego myślenia. Impuls do tego artykułu dała dwudziesta piąta rocznica czerwcowych wyborów. A jak Państwo oceniają bilans dwudziestu pięciu lat demokratycznej Polski?

W środę Artur Foremski rozwija koncepcję podwójnej podmiotowości. Inspirację do swojego artykułu autor czerpał z książki Wojciecha Turewicza, poświęconej ocenianiu kształtującemu.

W czwartek znakomity tekst terapeutki i pedagoga Joanny Szczepańskiej na temat związków pedagogiki i terapii. Nasza znakomita specjalistka przekonuje, że dobry nauczyciel potrafi także pełnić rolę zbliżoną do roli terapeuty. Autorka zamieszcza także przydatną bibliografię na temat warsztatu terapeutycznego nauczyciela.

Tydzień kończymy tekstem adresowanym do rodziców. Krystyna Budzianowska namawia w nim do wychowania w duchu tolerancji.

Pożytecznej lektury!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *