Wzory wniosków o dotację na podręczniki

Uchwalenie w dniu 30 maja 2014 roku ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej nowy system zaopatrywania uczniów w podręczniki umożliwiło intensyfikację prac nad projektami niezbędnych aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia określającego tryb występowania, otrzymywania i rozliczania dotacji na zakup podręczników.

Przypominamy w tym miejscu, że poprzez dotację ma zostać sfinansowane wyposażenie:

1)      szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III;

2)      szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VI;

3)      gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/21485-wzory-wnioskow-o-dotacj-na-podrczniki

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *