Polski nauczyciel w świetle badań IBE

Nauczyciele – jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce. Jaki mają wizerunek w oczach społeczeństwa, jak postrzegają siebie samych, a co mówią statystyki? Dzięki badaniom Instytutu Badań Edukacyjnych poznajemy lepiej polskiego nauczyciela

Edukacja i wykształcenie społeczeństwa to jedne z głównych czynników decydujących o awansie cywilizacyjnym i możliwościach rozwojowych poszczególnych państw. Oba czynniki w dużej mierze zależą od nauczycieli. Przy okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela, warto przyjrzeć się ich pracy.

Nauczyciele stanowią liczną grupę zawodową – w Polsce jest ich ok. 650 tys. Mowa tu o wszystkich nauczycielach, zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, w szkołach dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, także w szkołach artystycznych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, internatach itp.

Przeciętny wiek polskiego nauczyciela to 42 lata. Z badania IBE „Czas i warunki pracy nauczycieli” wynika, że nauczyciele uczący w gimnazjach i technikach są najmłodsi, a nauczyciele nauczania początkowego – najstarsi. Badania potwierdzają także sfeminizowanie zawodu nauczycielskiego – w Polsce 75% nauczycieli to kobiety. Szczególnie widoczne jest to w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie jedynie co setny nauczyciel to mężczyzna (wg danych Systemu Informacji Oświatowej).

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/22984-polski-nauczyciel-w-wietle-bada-ibe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *