Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne – przypomina MEiN. Informuje też, że w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii powstała poradnia online "Zawsze jest jakieś wyjście".

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

MEiN poinformowało też, że w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała poradnia online „Zawsze jest jakieś wyjście”.

– W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800-080-222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia online „Zawsze jest jakieś wyjście” – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych,243546.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *