Poradnik dla nauczycieli geografii ma im pomoc w realizacji nowej podstawy programowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło poradnik dla nauczycieli geografii. Ma on im pomóc w realizacji nowej podstawy programowej tego przedmiotu. Drukowane egzemplarze poradnika trafić mają do bibliotek pedagogicznych do końca stycznia 2020 r.

Jak podkreśla MEN, nowa podstawa programowa z geografii kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie w nowoczesnej edukacji geograficznej technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

– Umożliwiają one pozyskiwanie oraz tworzenie zbiorów danych przestrzennych, ich prezentację, analizę oraz interpretację – podnosi resort. Zwraca uwagę, że wprowadzenie technologii geoinformacyjnych do szkolnej edukacji geograficznej w znacznym stopniu wzmacnia potencjał edukacyjny geografii, a ponadto czyni ją bardziej przydatnym przedmiotem w życiu codziennym, odpowiadającym jednocześnie wyzwaniom współczesności.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/poradnik-dla-nauczycieli-geografii-ma-im-pomoc-w-realizacji-nowej-podstawy-programowej,148388.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *