Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki 3 grudnia br. poświęcone zostało analizie systemu dotowania oświatowych placówek publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż JST.

Z danych przedstawionych przez resort edukacji wynika, że w roku 2013 wysokość dotacji udzielonych placówkom niepublicznym przez JST wyniosła 3,4 ml zł, a dla placówek publicznych prowadzonych prze inne niż JST podmioty – 800 mln zł. Widoczny jest wzrostowy trend tej wartości. Wśród dotowanych niepublicznych placówek przeważają przedszkola. Jest ich 5,6 tys. (przy 806 publicznych), mają pod opieką łącznie 260 tys. dzieci (co stanowi ok. 25 proc. dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym). Wartość dotacji przekazywanych do przedszkoli niepublicznych wyniosła 1,2 mld zł. Szkół niepublicznych jest w Polsce ponad 1 tys.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/23553-zmiany-w-dotowaniu-niepublicznych-placowek-owiatowych-konieczne

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *