Postępowanie dyscyplinarne: Przepisy zostaną doprecyzowane. MEN czeka na uwagi

Związkowcy i samorządowcy mają dwa tygodnie na przesłanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej propozycji zapisów, jakie ich zdaniem czyny powinny podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu wobec nauczycieli - ustalono podczas spotkania zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W środę (29 stycznia) w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Dostaliśmy na dwa tygodnie, by zaproponować jakieś rozwiązania w tej kwestii, bo spróbujmy sprecyzować pojęcie, co to jest godność dziecka lub kiedy została ona naruszona, albo spróbujmy zdefiniować, co to jest godność zawodu nauczyciela i kiedy ta godność została przez niego uchybiona – zaznaczył Henryk Domian z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Naszym zdaniem postępowanie dyscyplinarne powinno dotyczyć najcięższych wykroczeń: naruszenia nietykalności cielesnej, wywierania niedozwolonej presji psychicznej czy kwestii związanych z molestowaniem seksualnym – wskazał Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych

Źródło :https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/postepowanie-dyscyplinarne-przepisy-zostana-doprecyzowane-men-czeka-na-uwagi,149460.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *