Powstaną branżowe centra umiejętności. Prezydent podpisał nowelizację Prawa oświatowego

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, której celem jest wsparcie i dostosowanie potrzeb rynku pracy do systemu kształcenia zawodowego. Ustawa zakłada m.in. utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia zawodowego. To pierwszy krok w trwającym od 2019 r. procesie reformy szkolnictwa. Istotną funkcją BCU będzie również upowszechnianie innowacji i nowych technologii w danej branży, tak by zapewnić szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań kluczowych dla dalszego rozwoju ery Przemysłu 4.0.

Nowelizacja, obok kwalifikacji sektorowych, wprowadza do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych także kwalifikacje rzemieślnicze – nadawane przez izby rzemieślnicze po przeprowadzeniu egzaminów w określonych zawodach, dla których dokumentami potwierdzającymi nadanie kwalifikacji są dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze…. Źródło i cały tekst: https://www.pulshr.pl/edukacja/powstana-branzowe-centra-umiejetnosci-prezydent-podpisal-nowelizacje-prawa-oswiatowego,100111.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *