Pracownicze plany kapitałowe (PPK) w szkołach i placówkach wybór czy obowiązek?

Gorący temat na dziś – Pracownicze Plany Kapitałowe, które już od 1 stycznia do 26 marca trzeba będzie wprowadzić w każdej placówce oświatowej. Na czym polegają? Jakie obowiązują terminy? Dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to jeden z obowiązkowych pakietów świadczeń pracowniczych, który w swoim zakładzie pracy będzie musiał wprowadzić każdy pracodawca. Znajomość zasad obowiązujących w tym zakresie pozwoli na jego bezproblemowe wdrożenie. Za proces wdrożenie będzie odpowiadał kierownik zakładu pracy – dyrektor szkoły.
Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i określiła zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z jej zapisami, Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo a podstawą w tym zakresie będzie liczba zatrudnionych osób. Każdy pracodawca będzie zobowiązany do założenia PPK dla swoich pracowników w ściśle określonych terminach. Również szkoły podlegają temu obowiązkowi.
Terminarz wdrażania PPK:
Od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające od 250 pracowników,
Od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
(wydłużenie terminu na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie w związku ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. – na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. – na zawarcie umowy o prowadzenie PPK)
Od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające od 19 osób do 49 pracowników,
Od 1 stycznia 2021 r. – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych,
Przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi (zakładane i prowadzone przez ministrów lub jednostki samorządu terytorialnego) – jako podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – są zobowiązane stosować przepisy ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r., niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudniają. A więc, wielkość szkoły palcówki nie będzie tu miała znaczenia.
Zgodnie z art. 137 ustawy o PPK, podmioty zatrudniające będące jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych powinny zawrzeć:
umowę o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.
umowę o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
 Do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 55 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. 
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i z budżetu.
Pracownik – co miesiąc będzie przekazywał obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Jeśli będzie chciał, to maksymalnie może to być 4 proc. wynagrodzenia brutto. 
Pracodawca – co miesiąc wpłacając obowiązkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika lub maksymalnie 4 proc. (pozostałe 2,5 proc. to opłata dobrowolna.
 Państwo – jednorazowo wpłacając na powitanie 250 zł, a potem raz w roku dopłacać będzie kwotę 240 zł.
 Podsumowując, wszystkie formalności dotyczące PPK powinien wypełnić pracodawca, zaś sam pracownik musi wyłącznie podjąć decyzję, czy chce przynależeć do tego programu. W przypadku pracodawców tworzenie PPK jest więc obowiązkowe, a niedopełnienie obowiązków związanych z PPK podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł. Co ważne, z PPK pracownik może w każdej chwili zrezygnować, wówczas zostaną mu wypłacone pieniądze, jednak pomniejszone o środki wpłacone przez państwo. 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to jeden z obowiązkowych pakietów świadczeń pracowniczych, który w swoim zakładzie pracy będzie musiał wprowadzić każdy pracodawca. Znajomość zasad obowiązujących w tym zakresie pozwoli na jego bezproblemowe wdrożenie. Za proces wdrożenie będzie odpowiadał kierownik zakładu pracy – dyrektor szkoły.

Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i określiła zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z jej zapisami, Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo a podstawą w tym zakresie będzie liczba zatrudnionych osób. Każdy pracodawca będzie zobowiązany do założenia PPK dla swoich pracowników w ściśle określonych terminach. Również szkoły podlegają temu obowiązkowi.

Terminarz wdrażania PPK:

Od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające od 250 pracowników,

Od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników,

(wydłużenie terminu na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie w związku ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. – na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. – na zawarcie umowy o prowadzenie PPK)

Od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające od 19 osób do 49 pracowników,

Od 1 stycznia 2021 r. – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych,

Przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi (zakładane i prowadzone przez ministrów lub jednostki samorządu terytorialnego) – jako podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – są zobowiązane stosować przepisy ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r., niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudniają. A więc, wielkość szkoły palcówki nie będzie tu miała znaczenia.

Zgodnie z art. 137 ustawy o PPK, podmioty zatrudniające będące jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych powinny zawrzeć:

umowę o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.

umowę o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

 Do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 55 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. 

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i z budżetu.

Pracownik – co miesiąc będzie przekazywał obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Jeśli będzie chciał, to maksymalnie może to być 4 proc. wynagrodzenia brutto. 

Pracodawca – co miesiąc wpłacając obowiązkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika lub maksymalnie 4 proc. (pozostałe 2,5 proc. to opłata dobrowolna.

 Państwo – jednorazowo wpłacając na powitanie 250 zł, a potem raz w roku dopłacać będzie kwotę 240 zł.

 Podsumowując, wszystkie formalności dotyczące PPK powinien wypełnić pracodawca, zaś sam pracownik musi wyłącznie podjąć decyzję, czy chce przynależeć do tego programu. W przypadku pracodawców tworzenie PPK jest więc obowiązkowe, a niedopełnienie obowiązków związanych z PPK podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł. Co ważne, z PPK pracownik może w każdej chwili zrezygnować, wówczas zostaną mu wypłacone pieniądze, jednak pomniejszone o środki wpłacone przez państwo. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *