Prawne możliwości przeniesienia siedziby szkoły w przepisach o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty nie zawiera przepisów dotyczących przeniesienia siedziby szkoły. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca wykluczył w ogóle taką możliwość.

Ustawodawca nie zdefiniował w omawianej ustawie także pojęcia „likwidacja szkoły”. Nie oznacza to jednak, że może być ono interpretowane dowolnie. Powszechnie bowiem przyjmuje się, że likwidacja danej jednostki polega na całkowitym zaprzestaniu jej działalności. Tak zostało określone pojęcie prawne likwidacji w Małej encyklopedii prawa (Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980 r., str.295) oraz w Słowniku Języka Polskiego pod red. prof. Mieczysława Szymczaka (1992 r. Wydawnictwo Naukowe PWN, tom II, str.35).

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/26833-prawne-moliwoci-przeniesienia-siedziby-szkoy-w-przepisach-o-systemie-owiaty

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *