Program Bezpieczna+ dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach

Na majowym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST rozpatrzony zostanie projekt uchwały rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+.

Program ten kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy opartego na otwartości i współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.   

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/25324-program-bezpieczna-dla-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-nauki-wychowania-i-opieki-w-szkoach

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *