Wyniki uczniów a rezultat wyborczy

Dr Bogdan Stępień z Instytutu Analiz Regionalnych zbadał korelację pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi poszczególnych regionów Polski a liczbą głosów, jaką zdobyli w nich poszczególni kandydaci na prezydenta. Pod lupę trafiły wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego z lat 2005–2011.

Te dwa szczeble edukacji są obligatoryjne dla wszystkich uczniów, dlatego osiągane w nich wyniki najlepiej oddają jakość kształcenia w regionach.

Z analizy wynika, że w latach 2005–2011 najwyższym poziomem edukacji podstawowej mogły się poszczycić województwa: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i podlaskie – w zależności od roku szkolnego uczniowie osiągali tam wyniki nawet o przeszło 5 proc. wyższe niż średnia dla Polski. I to w tych regionach Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów cieszył się największym poparciem, zdecydowanie wygrywając z Bronisławem Komorowskim.

Źródło i cały tekst: http://www4.rp.pl/artykul/1201823-Wyniki-uczniow-a-rezultat-wyborczy.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *