Projekt MEiN: W 2021 roku bez podwyżek dla nauczycieli

W 2021 roku podwyżek dla nauczycieli nie będzie, nie zmieni się bowiem kwota bazowa stanowiąca podstawę wyliczenia wysokości wynagrodzeń – wynika z projektu rozporządzenia MEiN. Przypominamy stawki.

W piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dokument nie wprowadza żadnych zmian w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, utrzymując je na poziomie ustalonym od dnia 1 września 2020 r.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/projekt-mein-w-2021-roku-bez-podwyzek-dla-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *