PROPOZYCJE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Projekt został przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/58636-propozycje-zmian-w-funkcjonowaniu-mlodziezowych-osrodkow-wychowawczych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *