Przyszłość poradni psychologicznych i szkół specjalnych budzi obawy. Resort zabiera głos

Nie planujemy likwidacji tych placówek – podało kategorycznie Ministerstwo Edukacji i Nauki w komunikacie dotyczącym stanu realizacji prac nad nową, lepszą formułą wspierania dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Tym samym rezwiewając coraz poważniejsze wątpliwości środowiska oświatowego, czy aby w wyniku wdrożenie programu edukacji dla wszystkich te placówki nie stracą racji bytu.

Resort edukacji dementuje informacje jakoby planowanej likwidacji szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nowy model edukacji włączającej ma wspierać dziecko i jego rodzinę od momentu poczęcia do rozpoczęcia pracy.

Solidarność oświatowa ma wątpliwości, czy wdrożenie modelu edukacji włączającej nie wpłynie na pracę osób zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach specjalnych.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/przyszlosc-poradni-psychologicznych-i-szkol-specjalnych-budzi-obawy-resort-zabiera-glos,254913.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *