Protokoły z posiedzeń rady rodziców a dostęp do informacji publicznej – ciekawe orzeczenie

Intencją ustawodawcy wprowadzającego instytucję wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie było zapewnienie obywatelom prawa do przeprowadzania całościowej kontroli funkcjonowania tych instytucji lub realizowanych przez nie wszystkich zadań publicznych.

Wnioskodawca nie powinien zatem formułować wniosku domagając się udostępniania wszystkich dokumentów wytworzonych przez organ, lecz winien sprecyzować jakiego przedmiotu dotyczy wniosek. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 6 lipca 2016 r. sygn. II SAB/Gd 1/16. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/31345-protokoy-z-posiedze-rady-rodzicow-a-dostp-do-informacji-publicznej-ciekawe-orzeczenie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *