Protokoły z posiedzeń rady rodziców stanowią informację publiczną

Rady rodziców są społecznymi organami szkoły przewidzianymi w ustawie systemie oświaty, o szeroko zakreślonych kompetencjach w zakresie realizacji zadań oświatowych.

Zarówno protokoły posiedzeń rady rodziców jak korespondencja prowadzona pomiędzy radą rodziców, a dyrektorem szkoły, dotycząca realizacji określonych zadań publicznych w zakresie władzy wykonawczej realizowanej w obszarze oświaty stanowią dokumenty będące informacją publiczną.

 Wyrok WSA w Krakowie z 21 maja 2014 r. sygn. II SAB/Kr 58/14

Źróło:http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/21514-protokoy-z-posiedze-rady-rodzicow-stanowi-informacj-publiczn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *