Obowiązek przeznaczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej należy do zadań własnych gminy.

Do tych zadań w szczególności należą także sprawy w zakresie edukacji publicznej…. cały tekst i źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/21512-obowizek-przeznaczania-rodkow-na-doskonalenie-zawodowe-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *