Prowadzenie ewidencji rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu

Organy władzy publicznej nie mogą przerzucać na obywateli ciążące na nich obowiązki, ani też obarczać inne podmioty skutkami niedopełnienia tychże obowiązków.

Obowiązek rzetelnej i aktualizowanej ewidencji rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu spoczywa na dyrektorze szkoły i wójcie gminy właściwej ze względu na siedzibę tej szkoły.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/22295-prowadzenie-ewidencji-rodzicow-dzieci-podlegajcych-obowizkowi-szkolnemu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *