Przegląd tygodnia

Szanowni Państwo, tydzień zaczynamy drugą częścią artykułu Anny Borowej, poświęconego zajęciom pozalekcyjnym.

Tym razem uwagę autorki przykuły zagadnienia dotyczące sprawnej organizacji zajęć w aspekcie planowania oraz ich dokumentowanie. Wtorek to czas, w którym Wojciech Turewicz dzieli się swoimi przemyśleniami. W swoim eseju podejmuje problem, którym ostatnio poświęcamy dużo czasu – tworzeniem banku nauczycieli na zastępstwa.

Chcemy pomagać w pracy nie tylko nauczycielom, dyrektorom, ale także specjalistom. Swoją wiedzą na temat wykorzystania rytmizowanej mowy w terapii logopedycznej dzieli się Kalina Bąk –  psycholożka i logopedka, instruktorka zajęć muzyczno-ruchowych w języku angielskim i hiszpańskim (z wykorzystaniem metod: C. Orffa, muzykoterapii, W. Sherborne, Knilla). Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W poradni PrimoPsyche zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną nieprawidłowej wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji (kształtowaniem mowy, terapią wad wymowy, terapią zaburzeń mowy i komunikacji – opóźniony rozwój mowy, ADHD, zaburzenia słuchu, zaburzenia płynności mowy) u dzieci oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje logopedyczne (m. in. z zakresu profilaktyki logopedycznej).

Do specjalistów, choć nie tylko, kierujemy także tekst Anny Polak, dotyczący zajęć socjoterapeutycznych. W tym miejscu chcemy zapowiedzieć, że do zagadnień tzw. trudnej młodzieży będziemy jeszcze wracać.

Tydzień kończymy publikacją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz krótkim omówieniem umocowania prawnego tegoż dokumentu.

Pożytecznej lektury

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *