Rada Ministrów przyjęła dziś projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zostały one następnie przekazane do dalszych prac w parlamencie. O głównych założeniach reformy edukacji i harmonogramie dalszych prac nad projektami ustaw poinformowała na wspólnej konferencji Beata Szydło Prezes Rady Ministrów i Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej poinformowała również o rozpoczęciu kampanii informacyjnej „Dobra szkoła” dotyczącej reformy edukacji.

W tym celu uruchomiliśmy dziś pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl specjalną stronę internetową poświęconą reformie. Tam znaleźć można najważniejsze informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę.

Znajdują się tam informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych.

– Podczas wprowadzania reformy chcemy być z każdą szkołą, każdym nauczycielem oraz organami prowadzącymi – powiedziała szefowa MEN.

Źródło i cały artykuł: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-oswiaty-skierowanie-projektow-ustaw-do-sejmu.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *