Raport RPD: Dzieci optymistyczniej oceniają szkołę niż ich rodzice

Co piąty uczeń negatywnie ocenia swoją szkołę. To lepiej niż ich rodzice - z funkcjonowania oświaty niezadowolonych jest aż połowa rodziców uczniów. Matki są większymi pesymistkami niż ojcowie, nie ma zaś przy takich ocenach większego znaczenia miejsce zamieszkania rodziców, ich wiek czy status materialny.

Z badań wynika, że na niezadowolenie ze środowiska szkolnego wskazywało 22 procent uczniów II klas szkół podstawowych, zaś aż 50 procentom rodziców takich uczniów wydawało się, że ich dzieci nie są zadowolone ze szkoły. W przypadku uczniów VI klas szkół podstawowych – było to odpowiednio 20 i 50 procent. Z kolei 18 procent uczniów szkół średnich wyrażało niezadowolenie ze szkoły, a ich rodzicom w 43 procentach tak się wydawało.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/ocena-szkoly-przez-dzieci-i-rodzicow-raport-rpd,517677.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *