Resort edukacji opublikował informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Znalazły się tam praktyczne wskazówki dot. zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *