Restrykcyjne wymogi dla świetlic. Placówki wsparcia dziennego w obecnym kształcie tylko do 30 czerwca

Z opieki świetlic korzystają głównie dzieci zaniedbane wychowawczo lub pochodzące z najuboższych rodzin. W świetlicach m.in. odrabiają lekcje z pomocą wychowawców, mają zajęcia poszerzające ich wiedzę o świecie, uczą się nawyków higienicznych i dostają ciepły posiłek.

Większość placówek zabiera też dzieci na wakacje, organizuje im święta. Dla wielu dzieci jest to jedyne miejsce, w którym mogą znaleźć spokój i wsparcie, a pracujący tam wolontariusze są często jedynymi osobami, które poświęcają im czas i uwagę.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła zmiany w organizacji tych placówek, de facto zrównując je z placówkami oświatowymi. Oznaczało to, że aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie placówki, trzeba spełnić dość restrykcyjne wymogi budowlane oraz standardy sanitarne i dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Tymczasem większość placówek prowadzonych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych znajduje się w lokalach, które nie są w stanie sprostać warunkom niezbędnym do otrzymania pozytywnych opinii straży pożarnej i inspekcji sanitarnej (np. w piwnicach czy suterenach).

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/877196,restrykcyjne-wymogi-dla-swietlic-placowki-wsparcia-dziennego-w-obecnym-ksztalcie-tylko-do-30-czerwca.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *