Rodzicu, zobacz, jakie oświadczenie złożyć w sprawie wizerunku i danych dziecka lub dodatkowych zajęć

Rzecznik Praw Dziecka opublikował wzory zgód i oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych dotyczących ich dziecka. Działanie takie spowodowane jest licznymi wątpliwościami spowodowanymi brakiem jednolitych wzorów tego typu dokumentów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *