Rok szkolny 2023/2024 oznacza liczne zmiany dla uczniów oraz nauczycieli

Trwają dynamiczne zmiany w systemie edukacyjnym, które już od września będą miały istotny wpływ na życie szkolne młodzieży. Przed uczniami zmiany, takie jak rozszerzenie podstawy programowej oraz wprowadzenie nowych przedmiotów.

Oto najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2023/2024
By lekcje w szkole były bardziej inspirujące i odpowiadały na potrzeby współczesnego świata, zdecydowano, że od 1 września w planach lekcji nie będzie już podstaw przedsiębiorczości. Zamiast tego, w szkołach pojawi się zupełnie nowy przedmiot, który ma lepiej odpowiadać na potrzeby nowoczesnego świata – biznes i zarządzanie. Przedmiot ten zastąpi dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości i będzie nauczany w klasach I i II szkoły ponadpodstawowej. Celem tych zmian jest przygotowanie uczniów do roli przedsiębiorczych liderów oraz dostarczenie im niezbędnych umiejętności związanych z zarządzaniem.

Przewiduje się, że nauczanie przedmiotu biznes i zarządzanie będzie obejmować 2 godziny tygodniowo w wymiarze całego okresu nauki w szkole ponadpodstawowej. Natomiast dla uczniów wybierających rozszerzony program nauczania w liceum i technikum przedmiot ten będzie miał 8 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Warto zauważyć, że jeśli wszystkie założenia zostaną zrealizowane, uczniowie będą mieli możliwość zdawania tego przedmiotu na maturze. Jednak wprowadzenie egzaminu z biznesu i zarządzania na poziomie maturalnym planowane jest dopiero od roku 2027.
Więcej informacji i źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/rok-szkolny-2023-2024-oznacza-liczne-zmiany-dla-uczniow-oraz-nauczycieli,466589.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *