Rozporządzenie o dotacji celowej dla gmin na wychowanie przedszkolne podpisane

Dostosowanie przepisów do klasyfikacji budżetowej, wydłużenie terminu wojewodom na przekazanie wniosków o uruchomienie środków dla gmin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *