Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom z rodzin dotkniętych skutkami żywiołów w 2015 r.

Osoby zainteresowane powinny złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Realizacja programu odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Żródło i cały tekst: http://men.gov.pl/strony/rzadowy-program-pomocy-dzieciom-i-uczniom-z-rodzin-dotknietych-skutkami-zywiolow-w-2015-r.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *