Rozporządzenie w sprawie przedszkoli integracyjnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia w przedszkolach integracyjnych.

Określa ono warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Rozporządzenie – TUTAJ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *